جدیدترین های پایگاه دانش در فضای مجازی

دوره MBA

از بین تمامی دور‌ه‌های مدیریتی دوره MBA جزء دوره‌های پررونق سال‌های اخیر بوده است. دوره MBA بیش از صد سال قدمت دارد؛ اگر چه شکل و سرفصل‌های آن به تدریج تغییر کرده است. این دوره به طور خاص برای کسانی در نظر گرفته شده است که نیازمند دانش مدیریت هستند، اما در زمینه‌های دیگر تحصیل کرده‌اند. 

دوره توسعه فردی

هر فرد در زندگی خود (چه شخصی و چه کاری)دارای اهداف مشخصی است که برای رسیدن به آنها باید دارای مهارت‌هایی باشد.
پس از گذراندن این دوره میتوانید مطمئن باشید برای قدم گذاشتن در مسیر موفقیت آماده هستید.