به دوره MBA اندیشکده یکتا خوش اومدید

مقدمه

بخش‌های مختلف درس مهارت یادگیری

تفکر سیستمی - یکتاشو

تفکر سیستمی _ درس دوم

درس تفکر سیستمی یکی از درس‌های پایه در دوره MBA محسوب می‌شود. یادگیری این درس بسیار کاربردی است ونتایج مطلوبی در فعالیت‌های گروهی شمادارد.

ادامه مطلب

بخش‌های مختلف درس تفکر سیستمی