کانون تفکر

▸برون‌گرا
▸دارای قدرت تحلیل
▸دارای قدرت بیان تحلیل
▸علاقه‌مند به کار تیمی
▸دقیق و ریزبین

▸تسلط بر Office
▸تسلط بر روش‌های تحقیق
▸تسلط بر روش‌های تحلیل
▸آشنایی با اصول مدیریت داده
▸آشنایی با فنون مدیریت اسناد

▸مطالعه شخصی جهت رشد افراد
▸سرچینگ و گردآوردی اطلاعات تخصصی
▸دسته‌بندی اطلاعات
▸تحلیل برپایه اطلاعات
▸مدیریت اسناد و اطلاعات

اهداف و چشم انداز این کانون

هدف هم اندیشان این سازمان افزایش سرمایه گذاری های انجام شده توسط اندیشکده یکتا و مشتریان آن است.

همچنین چشم انداز هم اندیشان این کانون، تبدیل شدن به کوچ‌های اقتصاد اندیشکده یکتا میباشد.

تیم پرقدرت داده کاوی اندیشکده یکتا